ΠΕΔΙΟ "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ"

Η κατάσταση των διαδρομών είναι καλή.
Καθώς οι διαδρομές είναι καινούργιες και δεν έχουν γίνει πολλές επαναλήψεις, οι βαθμολογίες τους είναι κατά προσέγγιση.
Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για μεταβολή στην κατάσταση των διαδρομών.


ΠΕΔΙΟ "ΝΥΜΦΑΙΟ"

Η κατάσταση των διαδρομών είναι καλή.
Καθώς οι διαδρομές είναι καινούργιες και δεν έχουν γίνει πολλές επαναλήψεις, οι βαθμολογίες τους είναι κατά προσέγγιση.
Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για μεταβολή στην κατάσταση των διαδρομών.


ΠΕΔΙΟ "ΜΠΑΡΟΥΤΑΠΟΘΗΚΗ"

Η κατάσταση των διαδρομών είναι καλή.
Καθώς οι διαδρομές είναι καινούργιες και δεν έχουν γίνει πολλές επαναλήψεις, οι βαθμολογίες τους είναι κατά προσέγγιση.
Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για μεταβολή στην κατάσταση των διαδρομών.


ΠΕΔΙΟ "ΜΑΥΡΗ ΣΠΗΛΙΑ"

Η κατάσταση των διαδρομών είναι καλή.
Καθώς οι διαδρομές είναι καινούργιες και δεν έχουν γίνει πολλές επαναλήψεις, οι βαθμολογίες τους είναι κατά προσέγγιση.
Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για μεταβολή στην κατάσταση των διαδρομών.